Can Terrades

 
Josep Mª Saurí Abella

647 715 941

Carn de xai i cabrit ecològica que pastura al Parc Natural del Corredor-Montnegre.

Seguim mètodes d'explotació tradicionals però al mateix introduint criteris moderns en quan a sanitat i alimentació del bestiar.

Es pasturen els boscos i camps en mig de la superfície forestal, sempre de forma controlada sota la supervisió del pastor, ajudat pel gos o gossos d'atura.

Produïm canals de xai de 10 a 14 kg, i canals de cabrit entre 3 i 4 kg, segons demanda.

El ramat persegueix un doble objectiu: en primer lloc produir carn de xai i de cabrit d'una màxima qualitat, però també controlar la biomassa del sotabosc forestal amb els beneficis que això reporta, sobretot a l'hora de disminuir la càrrega de combustible  per tant minimitzar el risc de foc forestal i els seus possible danys en cas de produir-se.

Per un altre costat, i en sinergia amb la primera activitat, realitzem una explotació sostenible dels terrenys, de manera que s'extreuen recursos de la forma menys invasiva possible al mateix temps que es realitza una gestió del bosc orientada a mantenir la seva salut i la seva resistència a pertorbacions, sobretot al risc de focs forestals. D’aquesta activitat extraiem productes com biomassa forestal o llenya d’alzina.

Estem acreditats per la Generalitat de Catalunya com a adherits al sistema de venda de proximitat, regulat pel Decret 24/2013 en les modalitats de venda directa i venda en circuit tancat, amb el número VP/P/0666/2013.

Productes: 

Carn de xai i cabrit ecològica

Ramat que pastura al Parc Natural del Corredor-Montnegre

Cria i ensinistrament

Del Gos d'Atura Català

Productes forestals

Productes derivats de la gestió sostenible, com biomassa o llenya d'alzina